Firefox stjäl fokus efter uppgradering

Efter att Firefox uppgraderats till version 13 i Ubuntu 11.10 så har den fått ovanan att stjäla fokus när man klickar på en länk i ett annat program. Detta kan avhjälpas genom att gå till about:config och där ändra värdet på browser.tabs.loadDivertedInBackground till true.

Firefox kommer nu att öppna url:er från andra program i en ny flik i bakgrunden.

Referenser

  1. http://stackoverflow.com/questions/10506496/run-browse-url-in-emacs-without-giving-focus-to-the-browser
  2. http://www.techsupportalert.com/content/how-stop-firefox-stealing-window-focus.htm