Att köra ett kommando efter återställning från viloläge

Ibland kan man behöva köra ett kommando efter att man återställer datorn från viloläge. Det kan till exempel handla om systeminställningar som behöver läsas in på nytt. I ubuntu och de flesta andra linuxdistributioner görs detta genom programmet pm-utils.

Rent praktiskt skapar man ett skript som sparas i katalogen /etc/pm/sleep.d med ett namn på formen #NR_NAMN. Alla skript i denna katalog körs både när systemet går ner i viloläge/dvala och när det går upp igen. När systemet går ner i viloläge/dvala så körs skripten i stigande nummerordning och när systemet startar upp igen så körs de i omvänd ordning. Rekommenderade nummerintervall för olika typer av skript går att läsa i /usr/share/doc/pm-utils/HOWTO.hooks.gz eller på Archlinux wiki.

Eftersom skripten körs både när systemet går ner såväl som upp, så anropas det automatiskt med olika argument beroende på i vilket sammanhang det körs. Dessa argument är:

 • suspend – systemet är på väg ner i viloläge
 • hibernate – systemet är på väg ner i dvala
 • resume – systemet är på väg upp ur viloläge
 • thaw – systemet är på väg upp ur dvala.

Skriptet måste därför anpassas så att det gör olika saker beroende på hur det anropas. Detta kan göras enligt följande exempel:


#!/bin/sh

case "${1}" in
  suspend|hibernate)
    # Gör saker när systemet går ner.
    ;;
  resume|thaw)
    # Gör andra saker när systemet återvänder upp igen.
    ;;
esac