Skrivrättigheter i vsftpd

Standarkonfigurationen för ftp-servern vsftpd i Ubuntu tillåter inte att klienter utför skrivkommandon. För att åtgärda detta, öppna konfigurationsfilen /etc/vsftpd.conf och ta bort kommentaren framför write_enable=YES.