Filer och kataloger vars namn börjar med två bindestreck (−−)

I många kommandon, till exempel cd så avnänds strängen -- som prefix till kommandoradflaggor. Detta innebär att om man man har en fil eller katalog vars namn börjar med -- så får man problem. Till exempel ger cd --exempelkatalog följande resultat:

~$ cd --exempelkatalog
bash: cd: --: ogiltig flagga

Lösningen är att innan filnamnet ange ytterliggare ett -- framför. Det betyder att man har angett alla kommandoradsflaggor man önskat och att allt till höger om -- skall tolkas som filnamn. Den korrekta kommandoraden för att växla till katalogen --exempelkatalog blir därför

~$ cd -- --exempelkatalog
~/exempelkatalog$