Beskriv tangentbordskombinationer i emacs

För att ta reda på vilket kommando en given tangentbordskombination hör till så kan man använda kommandot C-h k tangentbordskombination.

För det omvända fallet när man vill ha reda på tangentbordskombinationen för ett givet kommando så kan man använda C-h f kommandonamn.

Läs mer på Stackoverflow.

Hur man lägger till delar av ändringar i en fil till ett git-arkiv

Tänk dig att gjort flera sinsemellan orelaterade ändringar i en fil. Nu är det helt plötsligt dags att checka in ändringarna i git-arkivet. Hur gör man för att checka in filen i steg med enbart relaterade ändringar i varje commit?

Enkelt. Använd git add --patch filnamn. Git bryter då ner ändringen i delar och frågar dig vad du vill göra med varje del.

Läs mer på stackoverflow.