Visa phpinfo() som en del av en annan sida

För att visa information om sin webbservers php-installation så är kommandot phpinfo() användbart. I sin enklaste form så skapar man en sida, till exempel info.php med innehållet

<?php
  phpinfo();
?>

Öppna sedan sidan i din webbläsare och den visar information om din php-installation. Funktionen phpinfo() genererar en komplett html-sida.

Om man av vill visa informationen från phpinfo() som en del av en annan sida så resulterar ovanstående kommando i en brusten layout eftersom funktionen lägger till nya <html>– och <body>-taggar och stylar om sidan.

En lösning på detta beskrivs i bloggposten Displaying phpinfo() without CSS styles. Lösningen består i att bara visa den kod som genereras mellan <body></body>-taggarna i exemplet ovan. Det går till så att man buffrar utmatningen från phpinfo(), lägger denna i en variabel, tar bort all kod som inte ligger mellan <body></body> och skriver ut resten. Detta görs med hjälp av följande kod:

  ob_start();
  phpinfo();
  $pinfo = ob_get_contents();
  ob_end_clean();
   
  $pinfo = preg_replace( '%^.*<body>(.*)</body>.*$%ms','$1',$pinfo);
  echo $pinfo;

Genom att omge utmatningen med en <div id=#phpinfo></div> så kan utmatningen stylas med med följande css:

#phpinfo {}
#phpinfo pre {}
#phpinfo a:link {}
#phpinfo a:hover {}
#phpinfo table {}
#phpinfo .center {}
#phpinfo .center table {}
#phpinfo .center th {}
#phpinfo td, th {}
#phpinfo h1 {}
#phpinfo h2 {}
#phpinfo .p {}
#phpinfo .e {}
#phpinfo .h {}
#phpinfo .v {}
#phpinfo .vr {}
#phpinfo img {}
#phpinfo hr {}

Ett komplett exempel blir

<style type="text/css">
  #phpinfo {}
  #phpinfo pre {}
  #phpinfo a:link {}
  #phpinfo a:hover {}
  #phpinfo table {}
  #phpinfo .center {}
  #phpinfo .center table {}
  #phpinfo .center th {}
  #phpinfo td, th {}
  #phpinfo h1 {}
  #phpinfo h2 {}
  #phpinfo .p {}
  #phpinfo .e {}
  #phpinfo .h {}
  #phpinfo .v {}
  #phpinfo .vr {}
  #phpinfo img {}
  #phpinfo hr {}
</style>

<div id="phpinfo">
  <?php
    ob_start();
    phpinfo();
    $pinfo = ob_get_contents();
    ob_end_clean();
   
    $pinfo = preg_replace( '%^.*<body>(.*)</body>.*$%ms','$1',$pinfo);
    echo $pinfo;
  ?>
</div>

Flera av värderna i den resulterande tabellen består av långa textsträngar. Om man inte vill att detta skall bryta med layouten på sidan så kan man använda css-egenskapen table-layout:fixed tillsammans med word-wrap:break-word enligt nedanstående exempel:

#phpinfo table {table-layout:fixed; width:auto;}
#phpinfo td, th {word-wrap:break-word;}

Filer och kataloger vars namn börjar med två bindestreck (−−)

I många kommandon, till exempel cd så avnänds strängen -- som prefix till kommandoradflaggor. Detta innebär att om man man har en fil eller katalog vars namn börjar med -- så får man problem. Till exempel ger cd --exempelkatalog följande resultat:

~$ cd --exempelkatalog
bash: cd: --: ogiltig flagga

Lösningen är att innan filnamnet ange ytterliggare ett -- framför. Det betyder att man har angett alla kommandoradsflaggor man önskat och att allt till höger om -- skall tolkas som filnamn. Den korrekta kommandoraden för att växla till katalogen --exempelkatalog blir därför

~$ cd -- --exempelkatalog
~/exempelkatalog$ 

Gå tillbaka till början av en rad i en screen-session

När man använder bash så är den normala tangentbordsgenvägen för att gå till början på en rad CTRL-a. Om man däremot är inne i en screen-session så fungerar detta normalt inte eftersom CTRL-a normalt används som prefix för att ge kommandon till screen. Som tur är så är lösningen väldigt enkel: Ange bara kommandot CTRL-a a istället. (Observara att till skillnad från övriga screenkommandon så är detta kommando skilt från CTRL-a CTRL-a som används för att skifta mellan fönster.) Se manualen till screen för mer information.