Att köra ett kommando efter återställning från viloläge

Ibland kan man behöva köra ett kommando efter att man återställer datorn från viloläge. Det kan till exempel handla om systeminställningar som behöver läsas in på nytt. I ubuntu och de flesta andra linuxdistributioner görs detta genom programmet pm-utils.

Rent praktiskt skapar man ett skript som sparas i katalogen /etc/pm/sleep.d med ett namn på formen #NR_NAMN. Alla skript i denna katalog körs både när systemet går ner i viloläge/dvala och när det går upp igen. När systemet går ner i viloläge/dvala så körs skripten i stigande nummerordning och när systemet startar upp igen så körs de i omvänd ordning. Rekommenderade nummerintervall för olika typer av skript går att läsa i /usr/share/doc/pm-utils/HOWTO.hooks.gz eller på Archlinux wiki.

Eftersom skripten körs både när systemet går ner såväl som upp, så anropas det automatiskt med olika argument beroende på i vilket sammanhang det körs. Dessa argument är:

 • suspend – systemet är på väg ner i viloläge
 • hibernate – systemet är på väg ner i dvala
 • resume – systemet är på väg upp ur viloläge
 • thaw – systemet är på väg upp ur dvala.

Skriptet måste därför anpassas så att det gör olika saker beroende på hur det anropas. Detta kan göras enligt följande exempel:


#!/bin/sh

case "${1}" in
  suspend|hibernate)
    # Gör saker när systemet går ner.
    ;;
  resume|thaw)
    # Gör andra saker när systemet återvänder upp igen.
    ;;
esac

Ta bort nycklar i .ssh/known_hosts

Det händer ibland att den publika nyckeln till en ssh-server ändras. Det kan bero på fullt legitima anledningar som att servern har installerats om, men det kan också indikera en Man-in-the-middle-attack.

I ssh finns konfigurationsalternativet StrictHostKeyChecking vars standardvärde i Ubuntu är satt til. ask. Detta gör att när man ansluter till en ssh-server för första gången så kommer man att få frågan om man vill spara serverns nyckel i ~/.ssh/known_hosts. Om det å andra sidan redan finns en post i den filen för servern med en nyckel som inte stämmer med den som servern skickar så kommer ssh att anta att det är ett intrångsförsök och vägra ansluta och istället lämna följande felmeddelande:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
23:00:21:33:d4:0f:95:f1:eb:34:b2:57:cf:3f:2c:e7.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/user/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/user/.ssh/known_hosts:8
RSA host key for example.com has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

Om man vet varför nyckeln har ändrats så kan man ta bort den gamla nyckeln från known_hosts på ett enkelt sätt genom kommandot

$ ssh-keygen -R värdnamn

Det går även att redigera filen manuellt om man så önskar detta, eller göra det med andra verktyg [2].

När man sedan ansluter till servern på nytt så får man då fråga om man vill spara den nya nyckeln.

Referenser

 1. http://gablog.eu/online/node/35
 2. http://www.thegeekstuff.com/2010/04/how-to-fix-offending-key-in-sshknown_hosts-file/

Kontact misslyckades skicka brev: Unkown collection

Efter att man fått igång kmail och konfigurerat alla konton och ser att man kan ta emot e-post så är det då dags att försöka skicka ett brev. Har man otur så råkar man då ut för detta:

kmail-unknown-collectionProblemet beror troligtvis på att ingen utkorg finns konfigurerad. Utkorgen finns bland de lokala korgarna. Har man tagit bort dessa, till exempel för att kontact vägrat starta, så skapas en lokal korg automatiskt när man trycker på skicka. Problemet är att utkorgen kanske inte blir konfigurerad som den skall. Lösningen på problemet finns i denna FAQ för kmail.

I korthet går lösningen ut på att se till att alla specialkorgar är konfigurerade som sådana. Inkommande konton måste sedan associeras med dessa lokala korgar, se punkt 2 och 3 i FAQn ovan.

Kontact startar inte efter uppgradering till kubuntu 11.10

Kan du efter uppgradering till kubuntu 11.10 inte starta Kontact utan får följande felmeddelande?

Kmail har påträffat ett allvarligt fel och kommer att avslutas. Felet var: Misslyckades att hämta resurssamlingen.

Lösningen på detta problem är att leta reda på akonadis inställningsmodul och där justera inställningarna för e-postkonton. Det som hjälpte mig var att bort posten för lokala inkorgar. Alternativt kan man ändra katalogen i denna. Problemet uppstår när katalogen för lokala inkorgar inte existerar där akonadi letar.

Referenser

 

 

Fula teckensnitt i firefox

Ser teckensnitten i Firefox helt plötsligt väldigt fula ut? Om du nyligen lekt runt i Kdes inställningscentral så kan det vara boven i dramat. Det räcker att bara gå in och titta på Programutseende>Teckensnitt  för att den skall skriva filen .fonts.conf till din hemkatalog. Den gör detta trots att du inte sparat några ändringar. Det snabba sättet att lösa detta är att helt enkelt ta bort eller byta namn på filen och sedan starta om Firefox.

Om du har otur så kan andra program behöva den här filen. I så fall får man försöka ändra i filen till något vettigt. Mer information om hur man gör detta beskrivs i följande länkar:

Det här problemet drabbar inte bara Firefox utan även andra program.